Your browser does not support JavaScript!
aion icon

Aion (AION) Ví

Tải về Ví Trust với Aion (AION) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

aion mockup

Aion là gì?

Mạng Aion là nền tảng Blockchain dễ tiếp cận nhất trên thế giới, nó cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng Java trên lớp sản xuất trên mạng Blockchain. Mục đích Aion hướng đến là giúp chuyển đổi thế giới sang một mạng lưới Internet công bằng hơn bằng cách giúp số đông nhận thức và thúc đẩy công nghệ Blockchain. Mạng Aion tự hào về tính minh bạch và được thiết kế để giải quyết các câu hỏi chưa được giải quyết về khả năng mở rộng, quyền riêng tư và bảo mật.

Nó hoạt động như thế nào?

Nền tảng hợp đồng thông minh của Aion hoạt động bằng cách vận hành một mạng lưới các máy tính trên toàn thế giới hoạt động như một cơ sở dữ liệu phân tán được gọi là sổ cái, để các nhà phát triển có thể triển khai các ứng dụng được gọi là hợp đồng thông minh. Các hợp đồng thông minh này kích hoạt dựa lý luận về các kết quả có thể xác minh được, điều này khiến chúng trở thành một phần cơ sở hạ tầng quan trọng cho các Ứng dụng hiện đại.

Mục đích giải quyết của nó là gì?

Mục đích của Aion là nhằm giải quyết nhiều vấn đề lớn liên tục xảy ra với công nghệ blockchain như: Khả năng mở rộng: Còn được gọi là thông lượng giao dịch. Bảo mật: Khả năng chống lại một cuộc tấn công phối hợp của mạng lưới Hiệu quả: Một blockchain không nên là gánh nặng về sử dụng tài nguyên trên thế giới. Tính khả dụng: và cũng không nên tạo gánh nặng cho người dùng khi tương tác với nó Khả năng tương tác: Khả năng chuyển tải các nguyên tắc và tài sản giữa nhiều blockchain khác nhau. Mục đích cuối cùng là trao quyền cho các nhà phát triển ứng dụng để xây dựng lại một mạng internet đặt người dùng lên hàng đầu.

Các tính năng của Aion?

Mạng phân tán được hỗ trợ bởi Bằng chứng làm việc (Proof of Work): Nền tảng Aion được cung cấp bởi một mạng phân tán với một sửa đổi tối ưu hóa các bằng chứng về thuật toán đồng thuận công việc. Viết và triển khai các ứng dụng Java (hợp đồng thông minh) Cơ sở hạ tầng nút được chia sẻ miễn phí Chương trình tiền thưởng thúc đẩy và tài trợ

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất