Your browser does not support JavaScript!
bitcoincash icon

Bitcoin Cash (BCH) Ví

Tải về Ví Trust với Bitcoin Cash (BCH) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

bitcoincash mockup

Bitcoin Cash là gì?

Bitcoin Cash là một loại tiền kỹ thuật số được phân tách ra từ mạng Bitcoin vào cuối năm 2017 với mục tiêu triển khai kế hoạch đầu tiên trong bản cáo bạch (whitepaper) gốc của Satoshi. Nó đã được dự định sẽ trở thành một "Đồng tiền kỹ thuật số ngang hàng" giống như như mô tả của Satoshi Nakamoto.

Nó hoạt động như thế nào?

Bitcoin Cash hoạt động chính xác gần như Bitcoin vì nó dựa trên phần mềm lõi gốc của Bitcoin. Sự khác biệt chính là giới hạn kích thước khối. Bitcoin Cash thay đổi giới hạn kích thước khối với mục tiêu là giảm phí giao dịch.

Các tính năng của Bitcoin Cash?

Thời gian giao dịch nhanh. Với các khối có giới hạn lớn hơn, mạng lưới của Bitcoin Cash có đủ khả năng xác thực nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hơn so với các triển khai ban đầu của phần mềm lõi Bitcoin.

Phí giao dịch thấp

Các trao đổi giá trị lớn giữa các nhóm khai thác kết hợp sẽ bị ngăn chặn bới các khối có kích thước lớn nhưng sẽ không có tắc nghẽn khi giao dịch trong mạng lưới, theo quan điểm của người khai thác phí để xác thực các giao dịch này là thấp.

Soft Fork

Thay đổi giao thức của Bitcoin để làm cho các khối cũ hợp lệ trong mạng lưới trở thành không hợp lệ. Tính năng giao dịch Segwit đã được triển khai như một Soft Fork cho Bitcoin trước đó là một ví dụ.

Hard Fork

Thay đổi giao thức Bitcoin làm cho các khối hoặc giao dịch không hợp lệ trước đó trở thành hợp lệ. Một lỗi trong BerkeleyDB đã tình cờ kích hoạt một hard fork cho mạng lưới Bitcoin vào năm 2013.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất