Sự khác biệt có thể được tạo ra bởi phiếu bầu của bạn!

Chúng tôi quyết định đã đến lúc thêm một tài sản tiền điện tử khác vào ứng dụng ví của mình. Bạn có thể giúp chúng tôi quyết định nên chọn cái nào không?

Bình chọn: Bạn muốn chúng tôi thêm đồng tiền nào ( Bitcoin Cash , EOS hoặc Tezos)?

Nhóm Ví Trust sẽ chọn MỘT người may mắn chiến thắng để có cơ hội giành được 100 USD trả bằng đồng BNB.

Theo dõi chúng tôi, tweet lại, tag @3 người bạn và tweet trả lời bằng một câu tại sao bạn đã bỏ phiếu cho đồng tiền yêu thích của mình và có cơ hội giành được 100 USD (Ví dụ: Các tính năng độc đáo, khía cạnh cộng đồng, nhóm có lãnh đạo tốt nhất) vào ngày 28 tháng 1 năm 2019.

Thời gian hoạt động: ngày 25 tháng 1 năm 2019, đến ngày 28 tháng 1 năm 2019 (UTC 00:00:00)

Quy tắc

  • Theo dõi tài khoản Twitter chính thức của Ví Trust ( @TrustWalletApp )
  • Tweet lại hoạt động và tag @3 người bạn
  • Trả lời bằng một câu tại sao bạn đã bỏ phiếu cho đồng tiền điện tử yêu thích của bạn

Phần thưởng

Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ của bên thứ ba để chọn ngẫu nhiên MỘT người chiến thắng may mắn với tổng số 100 đô la được thanh toán bằng BNB

Điều khoản

  • Mỗi người tham gia phải là người dùng đã đăng ký là người dùng của Binance
  • Nhóm Ví Trust sẽ công bố người may mắn chiến thắng vào ngày 28/02/2019 (UTC 00:00:00).
  • Khi tham gia bình chọn này, bạn thừa nhận rằng tên người dùng Twitter của bạn sẽ được công khai nếu bạn giành chiến thắng.
  • Nhóm Ví Trust có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc cạnh tranh theo quyết định riêng của chúng tôi.

Đồng tiền mà bạn yêu thích có thể giành chiến thắng!

Chúc may mắn,

Nhóm Ví Trust