Harmony (ONE) Ví

Tải về Ví Trust với Harmony (ONE) và các blockchains hàng đầu đã được hỗ trợ. Chỉ bạn có quyền kiểm soát tiền của bạn. Nhận, gửi, lưu trữ và mua bán tiền mã hóa ngay bên trong một giao diện di động.

harmony mockup

Harmony là gì?

Harmony là một mạng lưới blockchain nhanh và an toàn với những đổi mới quan trọng trong trạng thái phân đoạn và kết nối mạng ngang hàng. Các phân đoạn của mạng lưới sử dụng các bằng chứng về sự đồng thuận (PoS) an toàn và phi tập trung ngẫu nhiên, mạng lưới của Harmony đạt được sự tối ưu trong định tuyến chéo và sự lan truyền khối nhanh.

Nó hoạt động như thế nào?

Giao thức đồng thuận của Harmony sử dụng các nguyên tắc thiết kế như phân vùng và cấu trúc đường ống để xử lý song song các giao dịch. Điều này cho phép Harmony xử lý hiệu quả độ trễ của kết nối và cho phép thông lượng của nó có thể mở rộng theo quy mô của mạng lưới. Nhóm Harmony đang phát triển một lõi dựa vào nhiệm vụ đặc thù để chạy giao thức của họ với sự gia tăng hiệu năng và bảo mật của CPU. Điều này cũng sẽ cho phép nhiều loại thiết bị tham gia vào sự đồng thuận để tạo ra một mạng lưới phi tập trung hơn. Harmony thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật mạng để truyền bá thông điệp một cách thông minh hơn và hình thành sự đồng thuận nhanh hơn. Sự hiểu biết về cấu trúc liên kết mạng cho phép Harmony chạy giao thức của họ đồng thời ở mức cao.

Mục đích giải quyết của nó là gì?

Harmony giúp các doanh nghiệp xây dựng thị trường của các đồng tiền mã hóa chuyển đổi (như tín dụng năng lượng và điểm trung thành) và các tài sản không bị chuyển đổi (như trò chơi, vật phẩm sưu tầm và bất động sản). Harmony đang áp dụng các bằng chứng không kiến thức để chia sẻ dữ liệu trong khi vẫn giữ được quyền riêng tư của người tiêu dùng. Các trường hợp sử dụng phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm trao đổi quảng cáo, xếp hạng tín dụng và nhiều loại dữ liệu khác phải mất nhiều năm để hình thành giữa các công ty cạnh tranh.

Các tính năng của Harmony là gì?

Harmony thực hiện việc phân đoạn sâu với những đổi mới trên cả hai thứ là giao thức và các lớp mạng của blockchain bằng cách giới thiệu:
  • Sự đồng thuận FBFT (Fast Byzantine Fault Tolerant) có khả năng mở rộng bằng cách sử dụng đa chữ ký BLS (Boneh-Lynn-Schacham).
  • Giao thức tạo phân tán ngẫu nhiên và an toàn bằng cách sử dụng VDF (Hàm độ trễ có thể xác minh).
  • Phân đoạn với thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake thích ứng mạnh mẽ để bảo mật mạng.
  • Định tuyến và xóa mã hóa Kademlia để có hiệu suất mạng tối ưu.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất