POA Network (POA) Ví

Tải về Ví Trust với POA Network (POA) và các blockchains hàng đầu đã được hỗ trợ. Chỉ bạn có quyền kiểm soát tiền của bạn. Nhận, gửi, lưu trữ và mua bán tiền mã hóa ngay bên trong một giao diện di động.

poa mockup

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví an toàn và hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa