Tải xuống Trust Wallet

Báo chí

Liên hệ với chúng tôi, đồng thời tải xuống logo thương hiệu chính thức và hình ảnh sản phẩm.

Armor Like

Thông tin liên lạc:

[email protected]

Giữ liên lạc:

Logo

Nhận logo Trust Wallet chính thức tại đây. Logo của chúng tôi đại diện cho thương hiệu Trust Wallet nên bạn phải sử dụng logo mà không được thay đổi màu sắc hoặc xoay chiều.

Tải logo xuống

Hình ảnh sản phẩm

Bạn cần đưa sản phẩm Trust Wallet vào trong hoạt động truyền thông của mình? Nhận hình ảnh sản phẩm chính thức tại đây.

Tải hình ảnh xuống

Chúng tôi giúp hàng triệu người
truy cập Web3 dễ dàng và an toàn hơn

Tìm hiểu thêmTax Machine