Zcoin (XZC) Ví

Tải về Ví Trust với Zcoin (XZC) và các blockchains hàng đầu đã được hỗ trợ. Chỉ bạn có quyền kiểm soát tiền của bạn. Nhận, gửi, lưu trữ và mua bán tiền mã hóa ngay bên trong một giao diện di động.

zcoin mockup

Zcoin là gì?

Zcoin (XZC) là một đồng tiền riêng tư, phi tập trung, nguồn mở, tập trung vào việc đạt được quyền riêng tư và ẩn danh trên blockchain. Nó đi tiên phong trong việc sử dụng giao thức Zerocoin sử dụng các bằng chứng không kiến thức để cung cấp sự riêng tư trong giao dịch. Nó cũng hướng đến việc phân phối phi tập trung một cách công bằng và bảo mật đã được phát triển trong việc sử dụng giao thức Merkle Tree Proofs nhằm hạn chế khoảng cách giữa các công cụ khai thác chuyên dụng và các công cụ có sẵn sử dụng CPU/GPU của thợ mỏ. Để ngăn các giao dịch bị ràng buộc với một lớp địa chỉ IP, Zcoin cũng là dự án đầu tiên triển khai định tuyến Dandelion++ trên mạng chính của nó. Vào tháng 11 năm 2018, cuộc bầu cử chính trị quy mô lớn đầu tiên trên thế giới đã được tổ chức trên blockchain của Zcoin để bầu ra nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Thái Lan với hơn 127.000 phiếu bầu.

Nó hoạt động như thế nào?

Để đạt được sự riêng tư và ẩn danh trên blockchain, Zcoin sử dụng các bằng chứng không kiến thức thông qua giao thức Zerocoin. Không giống như các giao thức bảo mật khác như Cryptonote hoặc Mimblewimble che giấu các giao dịch với người đồng mưu, trong Zcoin, bằng chứng không kiến thức được sử dụng để phá vỡ hoàn toàn các liên kết giữa các giao dịch đồng thời giữ tính toàn vẹn của sổ cái. Dandelion++ trả lại bí mật giao dịch của bạn qua một số nút trước khi phát cho công chúng để bảo vệ nguồn gốc giao dịch của bạn.

Mục đích giải quyết của nó là gì?

Quyền riêng tư là quyền lựa chọn những gì tiết lộ với thế giới và thông tin tài chính là một trong những chi tiết gần gũi nhất của một cá nhân. Mặc dù vậy, blockchains theo mặc định ghi lại tất cả các giao dịch của công chúng một cách tường minh, vĩnh viễn và có sẵn cho bất kỳ ai để phân tích. Điều này làm xói mòn khả năng trao đổi, một tính năng thiết yếu của thương mại tự do. Zcoin sử dụng bằng chứng không kiến thức thông qua giao thức Zerocoin để thay đổi điều đó.

Các tính năng của Zcoin?

Các giao dịch riêng tư thông qua Zerocoin phá vỡ các mối liên quan của các giao dịch trên blockchain. MTP, một thuật toán khai thác kháng ASIC để thúc đẩy phân phối công bằng Dandelion++ bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi sự ràng buộc với một dải địa chỉ IP nhất định. Znodes, cơ sở hạ tầng được khuyến khích để duy trì một mạng hiệu suất cao và mạnh mẽ

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví an toàn và hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa