Chúng ta đã khởi đầu năm mới với cuộc đua hỗ trợ thêm tiền điện tử trong 2 tuần! Để có cơ hội giành được 10x BNB chúng tôi cần bạn trả lời tweet của chúng tôi với dự đoán của bạn về 3 đồng tiền chúng tôi sẽ công bố vào ngày mai (09.01.2018).

Quy tắc:

Trả lời tweet của chúng tôi với dự đoán của bạn về 3 đồng tiền chúng tôi sẽ thêm tiếp theo

  • Theo dõi Ví Trust tài khoản Twitter chính thức (@trustwalletapp)
  • Tweet lại và tag @ 3 người bạn
  • Trả lời tweet của chúng tôi với dự đoán của bạn về 3 đồng tiền chúng tôi sẽ thêm tiếp theo

Phần thưởng:

  • Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ của bên thứ ba để chọn ngẫu nhiên một người chiến thắng may mắn với giải thưởng lớn là 10 BNB

Điều khoản:

  • Khi tham gia cuộc thi này, bạn đã chấp nhận rằng tên người dùng Twitter của bạn sẽ được công khai nếu bạn giành chiến thắng
  • Ví Trust có quyền hủy bỏ quyền cạnh tranh hoặc sửa đổi các quy tắc cạnh tranh theo quyết định riêng của chúng tôi

Chúng tôi chúc bạn mọi điều may mắn!