Kể từ hôm nay, tất cả người dùng Ví Trust có thể đặt trước một Địa chỉ FIO duy nhất trên tên miền của Trust. Các tên miền FIO này sẽ được tự do giao dịch / bán được dưới dạng mã thông báo không biến đổi (NFT) ngay sau khi ra mắt mainnet.

Địa chỉ FIO là gì?

Địa chỉ FIO là định danh chung cho Giao thức FIO - một tiêu chuẩn khả năng được xây dựng bởi Foundation for Interwallet Operability và được hỗ trợ bởi hơn 25 ví blockchain, sàn giao dịch và các dịch vụ xử lý thanh toán tiền mã hóa. Trust là một trong số đó.

Địa chỉ FIO được định dạng như tên người dùng: tên miền (someone:trust) và chúng phục vụ hai mục đích:

  1. Có thể truy cập vào tất cả các tính năng của Giao thức FIO, hiện tại và tương lai..
  2. Thay thế nhu cầu về địa chỉ công cộng blockchain khó hiểu trong ví của bạn. Vì vậy, thay vì cố gắng ghi nhớ một cái gì đó như 0x7d8bf18C7cE84b3E175b339c4Ca93aEd1dD166F1, bạn chỉ cần nhớ địa chỉ satoshi:trust và nó sẽ hoạt động với tất cả các đồng tiền mã hóa được hỗ trợ bởi Ví Trust .

FIO sẽ cung cấp nhiều tính năng hơn khi mainnet của nó khởi chạy:

  1. Các yêu cầu FIO - Người dùng có thể "yêu cầu" thanh toán bất kể loại tiền mã hóa và với số lượng bất kỳ .
  2. Dữ liệu FIO - Các siêu dữ liệu được tiêu chuẩn hóa để lưu trữ các mục đích của giao dịch, chẳng hạn như ghi chú, giỏ hàng hoặc hóa đơn (giống như trường ghi nhớ)

Tại sao bạn nên tham gia ngay bây giờ?

Việc bán trước là một sự kiện một lần, Sự kiện trước mainnet cung cấp cho người dùng của chúng tôi cơ hội để có được một địa chỉ FIO có ý nghĩa (shatoshi:trust). Việc duy trì một địa chỉ FIO phải trả phí hàng năm và được liên kết với địa chỉ đó, trong thời gian sự kiện bán trước, giá sẽ được giảm giá xuống còn 2 USDC, phí này bao gồm toàn bộ phí cho năm đầu tiên sử dụng sau khi mạng chính khởi chạy.

Làm cách nào để tôi bắt đầu?

Bên trong Ví Trust chạm vào biểu tượng “ +” phía trên bên phải màn hình chính và tìm kiếm FIO. Ngay sau khi bạn thêm FIO vào ví của mình, bạn sẽ được chào đón bằng một thông điệp để duy trì địa chỉ FIO của bạn trên Ví Trust, sau đó ứng dụng sẽ đưa bạn đến trang bán trước FIO, nơi bạn có thể chuyển tiền đến để bắt đầu đặt trước các địa chỉ FIO của bạn.