Kể từ hôm nay, tất cả người dùng Ví Trust có thể đặt chỗ trước một địa chỉ FIO độc nhất dưới dạng name:trust từ bên trong ứng dụng. Các tên miền FIO này sẽ được cho phép giao dịch/bán tự do dưới dạng mã thông báo không biến đổi (NFT) ngay sau khi ra mắt mainnet.

Địa chỉ FIO là gì?

Địa chỉ FIO là định danh chung cho giao thức FIO - một tiêu chuẩn có khả năng sử dụng đang được xây dựng bởi Foundation for Interwallet Operability và được hỗ trợ bởi hơn 25 ví blockchain, các sàn giao dịch và các dịch vụ xử lý thanh toán tiền mã hóa, trong số đó có ứng dụng ví Trust.

Địa chỉ FIO được định dạng như tên người dùng:tên miền (someone:trust) và sẽ phục vụ cho hai mục đích:

  1. Cho phép truy cập vào tất cả các tính năng của Giao thức FIO ở hiện tại và trong tương lai..
  2. Đáp ứng nhu cầu thay thế địa chỉ ví blockchain công cộng khó hiểu trong ứng dụng ví của bạn. Ví dụ: Thay vì cố gắng ghi nhớ một địa chỉ như 0x7d8bf18C7cE84b3E175b339c4Ca93aEd1dD166F1, bạn chỉ cần nhớ địa chỉ kiểu satoshi:trust và địa chỉ satoshi:trust sẽ hoạt động với tất cả các đồng tiền mã hóa được hỗ trợ bởi Ví Trust .

FIO sẽ kích hoạt thêm nhiều tính năng hơn khi mainnet của nó khởi chạy:

  1. Các yêu cầu FIO - Người dùng có thể "yêu cầu" thanh toán bất kể loại tiền mã hóa nào được hỗ trợ và với số lượng bất kỳ .
  2. Dữ liệu FIO - Các siêu dữ liệu được tiêu chuẩn hóa để lưu trữ các thông tin liên quan của giao dịch, chẳng hạn như ghi chú, giỏ hàng hoặc hóa đơn (giống như các trường ghi nhớ)

Tại sao bạn nên tham gia ngay bây giờ?

Việc bán trước là một sự kiện xảy ra trước khi mainnet khởi chạy sẽ cung cấp cho người dùng một cơ hội để có được một địa chỉ FIO có ý nghĩa (tên_bạn:trust). Việc đăng ký và duy trì một địa chỉ FIO phải trả phí hàng năm từ các địa chỉ ví đã liên kết. Trong thời gian diễn ra sự kiện bán trước, phí đăng ký sẽ được giảm xuống còn 2 USDC, mức phí này bao gồm toàn bộ phí cho năm đầu tiên sử dụng địa chỉ FIO trước khi mainnet khởi chạy.

Tôi phải làm gì để bắt đầu?

Bên trong Ví Trust hãy chạm vào biểu tượng dấu “ +” phía trên bên phải màn hình chính rồi tìm kiếm “FIO”. Ngay sau khi bạn thêm FIO vào ứng dụng ví của mình, bạn sẽ được chào đón bằng một thông điệp hướng dẫn đăng ký và duy trì địa chỉ FIO của bạn trong Ví Trust, sau đó ứng dụng sẽ đưa bạn đến trang bán trước địa chỉ FIO, nơi bạn có thể chuyển tiền đến để bắt đầu đặt trước các địa chỉ FIO của bạn.