Cosmos (ATOM) Ví

Tải về Ví Trust với Cosmos (ATOM) và các blockchains hàng đầu đã được hỗ trợ. Chỉ bạn có quyền kiểm soát tiền của bạn. Nhận, gửi, lưu trữ và mua bán tiền mã hóa ngay bên trong một giao diện di động.

cosmos mockup

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất