IoTeX (IOTX) Ví

Tải về Ví Trust với IoTeX (IOTX) và các blockchains hàng đầu đã được hỗ trợ. Chỉ bạn có quyền kiểm soát tiền của bạn. Nhận, gửi, lưu trữ và mua bán tiền mã hóa ngay bên trong một giao diện di động.

iotex mockup

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví an toàn và hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa